Token

Tokeny

Bibliteka do tworzenia tokenów zabepiecza cię przed CSRF (Cross-Site Request Forgery) czyli nieautoryzowanym wykonaniem akcji.

Inicjalizacja tokenu

By móc zacząć używać tokenów do pliku Bootstrap.php należy dopisać do __construct

$this->session = new \Dframe\Session(APP_NAME);
$this->token = new \Dframe\Token($this->session);

Przyład użycia:

if (!$this->baseClass->token->isValid('evidenceToken', (isset($_POST['token']) ? $_POST['token'] : null))) {
  return Response::renderJSON(['code' => 403, 'message' => 'Formularz wygasł.'])->status(403);
}

$evidenceToken = $this->baseClass->token->generate('evidenceToken')->get('evidenceToken');

Smarty3 Plugin

<?php
/*
 * Smarty plugin for Dframe\Token
 * -------------------------------------------------------------
 * File:   function.token.php
 * Type:   function
 * Name:   token
 * Purpose: outputs a token
 * -------------------------------------------------------------
 */

/*
 * Instalation:
 * Put file in to app/Libs/Plugins/smarty/function.token.php
 * Usage: {token name='userToken'}
 */
function smarty_function_token($name)
{
  $token = new \Dframe\Token(new \Dframe\Session(APP_NAME));
  return $token->generate($name['name'])->get($name['name']);
}
Edit page (Token/overview)