Cron

Cron

Cron jest usługą do cyklicznego wykonywania zadań. Pozwala ona w określonym czasie wykonać polecenie. Takim przykładem może być wysyłanie maili.

<?php

use Dframe\Cron\Task;
use Dframe\Router\Response;

set_time_limit(0);
ini_set('max_execution_time', 0);
date_default_timezone_set('Europe/Warsaw');

require_once dirname(__DIR__) . '/../../../vendor/autoload.php';
require_once dirname(__DIR__) . '/../../../web/config.php';

/**
 * Aonimowa Klasa Crona która sama siebie się wywołuje
 */
return (new class() extends Task
{

  /**
   * Init function
   *
   * @return array
   */
  public function init()
  {
    $cron = $this->inLock('mail', [$this->loadModel('Mail/Mail'), 'sendMails'], []);
    if ($cron['return'] == true) {
      $mail = $cron['response'];
      return Response::renderJSON(['code' => 200, 'message' => 'Cron Complete', 'data' => ['mail' => ['data' => $mail['response']]]]);
    }

    return Response::renderJSON(['code' => 403, 'message' => 'Cron in Lock'])->status(403);

  }

})->init()->display();

Metody

lockTime(string $key, $ttl = 3600)

Blokada czasowa

if ($this->lockTime('mail')) {
  return Response::renderJSON(['code' => 403, 'message' => 'Time Lock'])->status(403);
}

inLock(string $key, object $loadModel, string $method, $args = [], $ttl = 3600)

Metoda ta ma w sobie wbudowaną metodę która blokuje go do czasu pełnego zakończenia.

$this->inLock('mail', [$this->loadModel('Mail/Mail'), 'sendMails'], []);
Edit page (Cron/overview)