Controller

Controller

Kontroller jest wywoływany poprzez wcześniej ustawiony routing. Co prawda nie potrzeba ustawiać routingu gdyż strona może być ładowana poprzez
ścieszkę katalogów np.

 • example.com/{controller}/{metoda}
 • example.com/{controller}/{metoda}/{parametr}/{wartosc}
 • example.com/{folder},{controller}/{metoda}

Nie mniej jednak może to w większych aplikachach utrudnić poruszanie się i tworzenie linków. Można do tego użyć annotacji lub klasycznie
pliku config/router.php

Pseudo konstruktory start(), init()

W aplikacji by nie było potrzeby nadpisywania __construct poprzez parent::__construct, w frameworku zostały dodane metody
start() oraz init()

Metode start() zaleca się używać używać się do klas abstrakcyjnych natomiast init() do pozostałych.

Notka - W pseudo klasach nie powinny być ładowane np modele oraz widoki z przypisanie do $this.

Przykład

Controller/Page.php

<?php

namespace Controller;

use Dframe\Controller;

class PageController extends Controller
{

  /**
   * @Route("/page/index", name="test/test")
   */
  public function index()
  {
    echo $this->router->makeUrl('docs/:docsId?docsId=23');
    return;
  }

  /**
   * Route("/docs/[docs]", name="docs/:docs")
   *
   * @return mixed
   */
  public function docs()
  {

    if (!isset($_GET['docsId'])) {
      return $this->router->redirect('error/:code?code=404');
    }
  }

  /**
   * @Route("/error/[code]", name="error/:code")
   *
   * @param string $status
   *
   * @return mixed
   */
  public function error($status = '404')
  {
    $routerCodes = $this->router->response();

    if (!array_key_exists($status, $routerCodes::$code)) {
      return $this->router->redirect('error/:code?code=500');
    }

    $view = $this->loadView('index');
    $smartyConfig = Config::load('view/smarty');

    $patchController = $smartyConfig->get('setTemplateDir', APP_DIR . 'View/templates') . '/ errors/' . htmlspecialchars($status) . $smartyConfig->get('fileExtension', '.html.php');

    if (!file_exists($patchController)) {
      return $this->router->redirect('error/:code?code=404');
    }

    $view->assign('error', $routerCodes::$code[$status]);
    $view->render('errors/' . htmlspecialchars($status));
  }
}

Config/router.php

/* ... */
'page/index' => [
  'page/index', 
  'task=page&action=index'
],
'docs/:docs' => [
  'docs/[docs]/', 
  'task=page&action=docs&docs=[docs]'
],
'error/:code' => [
  'error/[code]/', 
  'task=page&action=error&code=[code]'
],
/* ... */
   

Controller/page.php

<?php

namespace Controller;

use Dframe\Controller;

class PageController extends Controller
{

  /**
   * @return void
   */
  public function index()
  {
    echo $this->router->makeUrl('docs/:docsId?docsId=23');
    return;
  }

  /**
   * @return mixed
   */
  public function docs()
  {

    if (!isset($_GET['docsId'])) {
      return $this->router->redirect('error/:code?code=404');
    }
  }

  /**
   * @param string $status
   * @return mixed
   */
  public function error($status = '404')
  {
    $routerCodes = $this->router->response();

    if (!array_key_exists($status, $routerCodes::$code)) {
      return $this->router->redirect('error/:code?code=500');
    }

    $view = $this->loadView('index');
    $smartyConfig = Config::load('view/smarty');

    $patchController = $smartyConfig->get('setTemplateDir', APP_DIR . 'View/templates') . '/errors/' . htmlspecialchars($status) . $smartyConfig->get('fileExtension', '.html.php');

    if (!file_exists($patchController)) {
      return $this->router->redirect('error/:code?code=404');
    }

    $view->assign('error', $routerCodes::$code[$status]);
    $view->render('errors/' . htmlspecialchars($status));
  }
}
Edit page (Controller/overview)