Session


Opis

To prosty element frameworka który pozwala na szybke operowanie sesjami w php. Jedolinijkowe definiowanie zmiennej globalnej.

Zamiast sprawdzać czy istnieje w jednej linijce otrzymujemy te 2 rzeczy.

$this->baseClass->session->get('ok', false);

W tym przypadku pobieramy $_SESSION['ok'] i jeśli nie istnieje odrazu definiujemy to drugim parametrem false. W miejsce false można wstawić dowolną wartość.

Przypisanie do $this->baseClass->session znajduje się w pliku app/bootstrap.php w postaci $this->session = new \Dframe\Session('name'); . Parametr przekazywany do obiektu ustawia nazwę sesji.


Stalone

Prostowa i minimalizm sprawa ze chce się używać samej klasy. W tym celu w projekcie dostępne są następujące metody.


Standalone

Simplicity and minimalism make you want to use the same class. In order to achieve that, the following methods are available in the project.

$this->session = new \Dframe\Session('name');
$session = new Session('HashSaltRandomForSession');
$session->register(); // Set session_id and session_time - default 60
$session->authLogin(); // Return true/false if session is registrer
$session->set($key, $value); // set $_SESSION[$key] = $value;
$session->get($key, $or = null); // get $_SESSION[$key];
$session->remove($key) // unset($_SESSION[$key]);
$session->end(); // session_destroy
Edit page (Session/overview)