Config


Opis

Prosty sposób na ładowanie plików. Jeden z często przydatnych rozwiązań, pozwala ładować pojedyncze pliki określające konfiguracje danego modułu. W przykładowej wersji aplikacji znajduje sie Config/router.php oraz Config/View/smarty.php

return [
  'setTemplateDir' => APP_DIR . 'View/templates',    // Default './View/templates'
  'setCompileDir' => APP_DIR . 'View/templates_c',   // Default './View/templates_c'
  'addPluginsDir' => '',                // Default template dir ./Libs/Plugins/smarty
  'debugging' => false,                 // Default False
  'fileExtension' => '.html.php'            // Default '.html.php'
];

W praktyce jest używany do wielu podstawowych rzeczy od pobrania danych. W przykładowej aplikacji została wykorzystana ta klasa do pobrania "setTemplateDir" w przeciwnym wypadku gdyby nie było ustalonej wartości ma załadować nam ścieszkę podaną jako drugi parametr.

<?php

namespace Controller;

use Dframe\Config;
use Dframe\Controller;
use Dframe\Router\Response;

class PageController extends Controller
{
  /**
   * Initial function call
   */
  public function init()
  {

  }

  /**
   * Catch-all method for requests that can't be matched.
   *
   * @param string $method
   * @param array $parameters
   *
   * @return Response
   */
  public function __call($method, $test)
  {
    $smartyConfig = Config::load('view/smarty');
    $view = $this->loadView('Index');
    $patchController = $smartyConfig->get('setTemplateDir', APP_DIR . 'View/templates') . '/page/' . htmlspecialchars($_GET['action']) . $smartyConfig->get('fileExtension', '.html.php');

    if (!file_exists($patchController)) {
      return $this->router->redirect('page/index');
    }

    return Response::create($view->fetch('page/' . htmlspecialchars($_GET['action'])));

  }
}
Edit page (Config/overview)