Guide

HMVC z Domain Driven Design

Praca z domyślną strukturą projektu udostępnioną przez Dframe jest absolutnie dobra, gdy pracujemy w małym lub średnim projekcie. Ale kiedy jest to wielka aplikacja z ponad 30 modelami, wtedy zaczynamy dusić się na własnej bazie kodu.

Utrzymanie dużej aplikacji nie jest prosta. Zwłaszcza, gdy nie jest odpowiednio zorganizowana.

Z pomocą przychodzi HMVC z dodatkiem Domain Driven Design

 • Aplikacja (app/) - zwykle posiada, kontroler, middleware oraz router.
 • Domena (modules/) - zawiera logikę biznesową (modele, repozytorium, encje itp.).
 • Infrastruktura (app/bin, app/Config, app/Lib) - zwykle posiada wspólne usługi oraz odpowiada za przechowywanie oraz dostęp do danych
 • Interfejs (app/View) - zwykle zawiera widoki, język, zasoby.

Pierwszym krokiem do rozpoczęcia jest dodanie do composer.json naszego namespace'a

"autoload": {
  "psr-4": {
    "": "app/",
    "MyProject\\SubModule\\": "modules/MyProject/SubModule/src",
  }
}


 

Aby moduł zaczął działać należy dodać do pliku app/Bootstrap.php poniższy kod

$this->providers['modules'] = [
  /** ... */
  \MyProject\SubModule\Module::class,
];

W głównym katalogu aplikacji towrzymy folder Modules w nim umieszczamy nasz moduł np

MyProject/subModule/src w folderze src umieszaczamy poniższy kod

<?php
namespace MyProject\SubModule;

use Dframe\Modules\ManagerModule;

class Module extends ManagerModule
{

  public function boot()
  {
  }
 
  public function register()
  {
  }
}

Dla rejestracji widoku:

<?php
namespace MyProject\SubModule\View;

class Index extends \View\IndexView
{
  public $dir = __DIR__.'/templates';
}

Przykład ładowania modelu

/** Ładowanie modelu */
$MyModelModel = $this->loadModel('MyModel', 'MyProject/SubModule');
/** Ładowanie widoku */
$View = $this->loadView('Index', 'MyProject/SubModule');

Struktura Dframe z użyciem DDD wygląda w następujący sposób

|  composer.json
|  composer.lock
|  LICENSE
|
+---app
|  |  Bootstrap.php
|  |
|  +---Config
|  |  |  router.php
|  |  |
|  |  \---view
|  |      smarty.php
|  |
|  +---Controller
|  |  |  Controller.php
|  |  |  Page.php
|  |  |
|  |  \---Users
|  |      Users.php
|  \---View
|    |  Index.php
|    |  View.php
|    |
|    +---templates
|      |  footer.html.php
|      |  header.html.php
|      |  index.html.php
|      |
|      +---errors
|      |    404.html.php
|      |
|      +---page
|         test.html.php
+---Modules
|  |
|  +---Users
|    |
|    +---src
|      |  Module.php
|      |
|      +---Command
|      |   Users.php
|      |
|      +---Config
|      |   users.php
|      |
|      +---Model
|      |   Users.php
|      |   Role.php
|      |
|      +---Entity
|         Users.php
|        
|---vendor
\---web
  |  config.php
  |  index.php
  |
  +---assets
Edit page (Guide/hmvc/overview)