Guide

Dobre Praktyki

Dobre praktyki pozwolą utrzymać kod w harmonii. Staraj się, by kod pisany przez ciebie był czytelny i zrozumiały dla innych. Kiedyś może się zdarzyć sytuacja, że będziesz potrzebować pomocy innej osoby, a jeśli twój kod będzie nieczytelny przysporzy problemów w analizie i wydłuży czas pracy innej osobie.

 • Przed załadowaniem widoku załaduj najpierw model.
 • Do nazwania zmiennej w której znajduje się obiekt używaj $StudlyCaps
 • Do nazwy zmiennej która ma swój rodzaj, postaraj się dodać typ na końcu jej typ (np $NazwaModel, $NazwaEntity, $NazwaConfig)
 • W przypadku zwykłych widoku staraj używać się zmiennej $View
public function myMethod()
{
  $FirstModel = $this->loadModel('First');
  $SecondModel = $this->loadModel('Second');
  $View = $this->loadView('Index');
  
  /* ... */
}

Ładuj widoki i modele dopiero tam gdzie będziesz je używać. W przykładzie z autoryzacją np:

public function myProcetedMethod()
{
  if ($this->baseClass->session->authLogin() != true) {
    return $this->baseClass->msg->add('s', 'Unauthorized.', 'page/index');
  }

  $FirstModel = $this->loadModel('First');
  $SecondModel = $this->loadModel('Second');
  $View = $this->loadView('Index');
  
  /* ... */
}

W przypadku JSON

public function myProcetedAndPostMethod()
{
  if ($this->baseClass->session->authLogin() != true) {
    return Response::renderJSON(['code' => 401, 'message' => 'Unauthorized'])->status(401);
  }

  $method = $_SERVER['REQUEST_METHOD'];
  switch ($method) {
  
    case 'GET':
     /* ... */
     break;
     
    case 'POST'
    
     if (!isset($_POST['someValue']) AND !empty($_POST['someValue'])) {
       return Response::renderJSON(['code' => 400, 'message' => 'Bad Request', 'errors' => ['Invalid Values']]))->status(400);
     }

     $FirstModel = $this->loadModel('First');
     $SecondModel = $this->loadModel('Second');
     
     /* ... */
     
     return Response::renderJSON(['code' => 200, 'message' => '', 'data' => []]);
     break;
     
  }
  
  return Response::renderJSON(['code' => 405, 'message' => 'Method Not Allowed'])->status(405)->headers(['Access-Control-Allow-Methods' => 'POST, GET'];
  
  //...
}
Edit page (Guide/good-practice)