SendMail

Bibliotekę można stosować niezależnie tzn nie jest konieczne posiadanie framerowka. Dostęp do klasy phpMailer mamy za pośrednictwem zmiennej $MyMail->mail Poniższy przykład wysłania maila odrazu do adresata.

use Dframe\MyMail\MyMail;

require_once __DIR__ . '/../vendor/autoload.php';
$config = require_once 'config/config.php';

$MyMail = new MyMail(); // Załadowanie Configu
$MyMail->mail->isSMTP();
$MyMail->mail->SMTPOptions = [
  'ssl' => [
    'verify_peer' => false,
    'verify_peer_name' => false,
    'allow_self_signed' => true
  ]
];

/**
 * Enables SMTP debug information (for testing)
 * 1 = errors and messages
 * 2 = messages only
 */     
//$mail->SMTPDebug = 2;
$MyMail->mail->SMTPSecure = false;

$addAddress = ['mail' => 'adres@email', 'name' => 'titleFrom']; // Adresy na jakie ma wysłać

try {
  $MyMail->send($addAddress, 'Test Mail', $body);

} catch (Exception $e) {
  echo $e->getMessage();

}
Edit page (SendMail)

Dframe/myMail