Configuration

Biblioteka myMail to prosty wrapper tym razem dla phpmailer. W prosty sposób ustawiasz dane do połaczenia w configu.

Instalacja

Z poziomu konsoli bash wykonaj polecenie composera*

$ composer require dframe/mymail

Albo pobierz ręcznie https://github.com/dframe/myMail/releases

Konfiguracja

return [
  /**
   * Specify main and backup SMTP servers
   */
  'hosts' => ['primaryHostName.tld', 'backupHostName.tld'],

  /**
   * Enable SMTP authentication
   */
  'smtpAuth' => true,

  /**
   * SMTP username
   */
  'username' => '[email protected]',

  /**
   * SMTP password
   */
  'password' => '',

  /**
   * Enable TLS encryption, `ssl` also accepted
   */
  'smtpSecure' => 'tls',

  /**
   * Port
   */
  'port' => 587,

  /**
   * Name of default sender
   */
  'senderName' => PROJECT_NAME,

  /**
   * Default sender's address
   */
  'senderEmail' => '[email protected]'
];
Edit page (Configuration)

Dframe/myMail