Configuration

Biblioteka myMail to prosty wrapper tym razem dla phpmailer. W prosty sposób ustawiasz dane do połaczenia w configu.

Instalacja

Z poziomu konsoli bash wykonaj polecenie composera*

$ composer require dframe/mymail

Albo pobierz ręcznie https://github.com/dframe/myMail/releases

Konfiguracja

return array(
  'Hosts' => array('primaryHostName.tld', 'backupHostName.tld'),  // Specify main and backup SMTP servers
  'SMTPAuth' => true,  // Enable SMTP authentication
  'Username' => 'Username@mail',  // SMTP username
  'Password' => '',  // SMTP password
  'SMTPSecure' => 'tls',  // Enable TLS encryption, `ssl` also accepted
  'Port' => 587,  // Port

  'setMailTemplateDir' => './View/templates/mail',
  'smartyHtmlExtension' => '.html.php',  // Default '.html.php'
  'smartyTxtExtension' => '.txt.php',  //Default '.txt.php'
  'fileExtension' => '.html.php',  

  'senderName' => PROJECT_NAME,  //Name of default sender
  'senderMail' => 'senderMail@mail'  //Default sender's address
);
Edit page (Configuration)

Dframe/myMail