Usage

Proste Logi

Prosty system do obsługi logów z systemem templatek. Najprostszy log jest akcji, nie przyjmuje on żadnych parametrów, jedynie informacje w poniższym przykładnie ze użytkownik odświeżył stronę.

Przykład użycia

use Dframe\ActivityLog\Activity;
use Dframe\ActivityLog\Demo\Drivers\FileLog;

require_once __DIR__ . '/../../vendor/autoload.php';

$log = (new Activity(new FileLog()));
$log->log('Hello Word!')->entity(\Dframe\ActivityLog\Demo\Entity\Action::class)->push();

PSR-3 Adapter

use Dframe\ActivityLog\Activity;
use Dframe\ActivityLog\Demo\Drivers\PSR3FileLog;
use Dframe\ActivityLog\Helper\Psr3Adapter;
use Psr\Log\LogLevel;

require_once __DIR__ . '/../../vendor/autoload.php'; 

$log = new Activity(new PSR3FileLog());

$logger = new Psr3Adapter($log, 'System', \Dframe\ActivityLog\Entity\PSR3::class);
$logger->log(LogLevel::ERROR, 'This is {error}', ['error' => 'error #500']);

Najpierw potrzebujemy interpreter który umieszczamy w pliku app/Libs/Extensions/ActivityLog/Action.php

namespace Libs\Extensions\ActivityLog;

class Action
{

  /**
   * Action constructor.
   */
  public function __construct()
  {
    return $this;
  } 

}

Następnie już możemy zapisać pierwszy log.

$this->activity->log('Refresh Page')->entity('\Libs\Extensions\ActivityLog\Action'))->push();

Logi z parametrami

Teraz spróbujmy dodać log z jakimiś parametrami. Jednak by rozpocząc musimy mieć odpowiedzi Interpterer.

namespace Libs\Extensions\ActivityLog;

class Change
{
  /**
   * @var array
   */
  public $interpreter;

  /**
   * @var array
   */
  public $changes;

  /**
   * @param $key
   *
   * @return mixed
   */
  public function interpreter($key)
  {
    $this->interpreter = [
      'users' => ['id', 'first_name', 'last_name']
    ];

    return $this->interpreter[$key];
  }

  /**
   * @param $before
   * @param $after
   *
   * @return $this
   * @throws \Exception
   */
  public function build($before, $after)
  {

    if (!empty(array_diff_key($before, $after))) {
      throw new \Exception("Keys in array MUST be same", 1);
    }

    foreach ($after as $key => $value) {
      if ($before[$key] == $value) {
        unset($before[$key]);
        unset($after[$key]);
      }
    }

    $this->changes = ['before' => $before, 'after' => $after];
    return $this;
  }

}

Powyższy interpterer pozwala nam na logowanie 3 parametrów id, firstname oraz lastname. Jest to ważne głównie dla odczytu jeśli chcemy logować więcej informacji poprostu dopisujemy kolejne parametry.

$before = [
  'first_name' => 'Before Change'
];

$after = [
  'first_name' => 'After Change'
];

$dataId = '1';
$this->activity->log('Update Data')->entity('\Libs\Extensions\ActivityLog\Change', [$before, $after])->on('data.id',
  $dataId)->push();
Edit page (Usage)

Dframe/activityLog