Configuration

Instalacja

Z poziomu konsoli bash wykonaj polecenie composera*

$ composer require dframe/activitylog

Albo pobierz ręcznie https://github.com/dframe/activityLog/releases

Zapisywanie Logów

Logi aktywności w systemie mogą być dowolnie użyte. Dane jakie mogą zapisywać ogranicza się tylko do wyobraźni. Dzięki możliwości typowania logów można do w łatwy sposób napisać interpreter który będzie je odczytywał w określony przez nas sposób.
Poniżej znajduje się przykłąd użycia.

W miejscu którym mają być używane należy zdefiniować. W naszym przypadku zdefinujemy w głownym abstrakcyjnym kontrolerze.

namespace Controller;

use Dframe\ActivityLog\Activity;

abstract class Controller extends \Dframe\Controller
{
  public function start()
  {  

    /** 
     * @param Object $driver
     * @param Int $loggedId
     */
    $this->activity = new Activity($this->loadModel('ActivityLog/Drivers/Log'), $this->baseClass->session->get('id', 0));
  }

Pierwszy parametr odpowiada za połączenie w przykładzie z Mysql który powinnyśmy umieścić w folderze naszego projektu. Kod znajdziecie tutaj https://github.com/dframe/activityLog/tree/master/demo/app/Drivers Jako $loggedId użyjemy np id użytkownika

Edit page (Configuration)

Dframe/activityLog