Configuration

Biblioteka do obsługi wszelkiego rodzaju plików. System opiera się na podstawowym założeniu wgrania pliku i jego odczycie. Kilka dodatkowych metod sprawia ze jest przyjazna w urzyciu np. mechanizm zabezpieczający przed przypadkowym nadpisaniem pliku. System sam poinformuje ze taki plik w danej lokalizacji istnieje.
Sposób przechowywania informacji o obrazach jest dowolna. Może być to zwykły file_exist bądź mysql. Dodatkowym autem biblioteki jest to ze pliki można zapisywać w dowolny sposób (Ftp, Local, NullAdapter) poprzez thephpleague/flysystem Bądź twórzyć własne adaptery.

Dframe/fileStorage jest to nakładka na powyzszy system dzięki któremu ustawiając config oraz driver jest już gotowy do użycia i może być wykorzystany w dowolnym systemie.

Instalacja

Z poziomu konsoli bash wykonaj polecenie composera*

$ composer require dframe/fileftorage

Albo pobierz ręcznie https://github.com/dframe/fileStorage/releases

Konfiguracja

use League\Flysystem\Adapter\Local;
use League\Flysystem\Cached\CachedAdapter;
use League\Flysystem\Cached\Storage\Memory as CacheStore;
use League\Flysystem\Filesystem;
use Model\DatabaseDriver;

// Create the original file store
$localAdapter = new Local(__DIR__ . '/uploads');

// Create the cache store
$cacheStore = new CacheStore();

// Decorate the adapter
$cacheAdapter = new CachedAdapter(new Local(__DIR__ . '/public_html/cache'), $cacheStore);


$config = [
  'pluginsDir' => __DIR__ . '/plugins',
  'adapters' => [
    'local' => new Filesystem($localAdapter),
    'cache' => new Filesystem($cacheAdapter), 
  ],
  'cache' => [
    'life' => 600 // in seconds
  ],
  'public_urls' => [
    'local' => ''
  ]
];

$FileStorage = new \Dframe\FileStorage\Storage(new DatabaseDriver, $config);
$FileStorage->settings([
  'stylists' => [
    'simple' => \Dframe\FileStorage\Stylist\SimpleStylist::class
  ]
]);
  

Przykładowy uzupełniony Driver znajdziesz tutaj Database Driver

Poniżej pusty Driver

namespace Model; 

use Dframe\FileStorage\Drivers\DatabaseDriverInterface;

class DatabaseDriver implements DatabaseDriverInterface
{
  /**
   * @param   $adapter
   * @param   $path
   * @param bool $cache
   *
   * @return mixed
   */
  public function get($adapter, $path, $cache = false)
  {
    // TODO: Implement get() method.
  }
  
  /**
   * @param $adapter
   * @param $path
   * @param $mine
   * @param $stream
   *
   * @return mixed
   */
  public function put($adapter, $path, $mine, $stream)
  {
    // TODO: Implement put() method.
  }
  
  /**
   * @param $adapter
   * @param $originalId
   * @param $path
   * @param $mine
   * @param $stream
   *
   * @return mixed
   */
  public function cache($adapter, $originalId, $path, $mine, $stream)
  {
    // TODO: Implement cache() method.
  }
  
  /**
   * @param $adapter
   * @param $path
   *
   * @return mixed
   */
  public function drop($adapter, $path)
  {
    // TODO: Implement drop() method.
  }
  
  
  

Wgrywanie

Umieszczenie pliku w lokalnym katalogu prywatnym, bez dostępu do http. Przykładowy model jest dostępny Tutaj <https://github.com/dframe/fileStorage/blob/master/examples/example1/app/Model/FileStorage/Drivers/DatabaseDriver.php>

if (isset($_POST['upload'])) {

  if (!$FileStorage->isAllowedFileType($_FILES['file'], ['jpg' => ['image/jpeg', 'image/pjpeg']])) {
    exit(json_encode(['code' => 400, 'message' => 'Uploaded file is not a valid image. Only JPG files are allowed']));
  }

  $put = $FileStorage->put('local', $_FILES['file']['tmp_name'], 'images/' . $_FILES['file']['name']);
  if ($put['return'] == true) {
    exit(json_encode(['code' => 200, 'message' => 'File Uploaded']));

  } elseif ($put['return'] == false) {

    //I know file exist, try put forced
    $put = $FileStorage->put('local', $_FILES['file']['tmp_name'], 'images/' . $_FILES['file']['name'], true);
    if ($put['return'] == true) {
      exit(json_encode(['code' => 207, 'message' => 'File existed and was overwritten']));
    }

  }

  exit(json_encode(['code' => 500, 'message' => 'Internal Error']));
}

Czytanie

Aby odczytać obraz, możemy zrobić to na dwa sposoby. Jeśli plik został przesłany prywatnie, bez dostępu HTTP, musimy stworzyć kontroler, który pobierze go i pokaże. W tym celu mamy poniższy kod.

exit($FileStorage->renderFile('images/path/name/screenshot.jpg', 'local'));

This code will return the original file to us, no matter if it's .jpg or .pdf

Image Processing

Biblioteka ma dodatkową funkcję przetwarzania obrazu w czasie rzeczywistym, dzięki możliwości dodania własnego sterownika i możliwości przetwarzania naszego obrazu w dowolny sposób.

echo $FileStorage->image('images/path/name/screenshot.jpg')->stylist('square')->size('250x250')->display();

Po przetworzeniu zostanie zwrócony link do renderowanego obrazu o rozmiarze 250x250.

Return array

echo $FileStorage->image('images/path/name/screenshot.jpg')->stylist('square')->size('250x250')->get();
Edit page (Configuration)

Dframe/fileStorage