Configuration

Biblioteka do obsługi wszelkiego rodzaju plików. System opiera się na podstawowym założeniu wgrania pliku i jego odczycie. Kilka dodatkowych metod sprawia ze jest przyjazna w urzyciu np. mechanizm zabezpieczający przed przypadkowym nadpisaniem pliku. System sam poinformuje ze taki plik w danej lokalizacji istnieje.
Sposób przechowywania informacji o obrazach jest dowolna. Może być to zwykły file_exist bądź mysql. Dodatkowym autem biblioteki jest to ze pliki można zapisywać w dowolny sposób (Ftp, Local, NullAdapter) poprzez league/flysystem Bądź twórzyć własne adaptery.

Dframe/fileStorage jest to nakładka na powyzszy system dzięki któremu ustawiając config oraz driver jest już gotowy do użycia i może być wykorzystany w dowolnym systemie.

Instalacja

Z poziomu konsoli bash wykonaj polecenie composera*

$ composer require dframe/fileftorage

Albo pobierz ręcznie https://github.com/dframe/fileStorage/releases

Konfiguracja

$FileStorage = new \Dframe\FileStorage\Storage($this->loadModel('FileStorage/Drivers/DatabaseDriver'));
$FileStorage->settings([
  'stylists' => [
    'Orginal' => \Libs\Plugins\FileStorage\Stylist\OrginalStylist::class,
    'Real' => \Libs\Plugins\FileStorage\Stylist\RealStylist::class,
    'RectStylist' => \Libs\Plugins\FileStorage\Stylist\RectStylist::class,
    'SquareStylist' => \Libs\Plugins\FileStorage\Stylist\SquareStylist::class
  ]
]);


Struktura Bazy

-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.6.4
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost
-- Czas generowania: 04 Cze 2017, 15:50
-- Wersja serwera: 5.7.16
-- Wersja PHP: 7.0.13-1~dotdeb+8.1

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Baza danych: `files`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktura tabeli dla tabeli `files`
--

CREATE TABLE `files` (
 `file_id` int(11) NOT NULL,
 `file_adapter` varchar(255) NOT NULL,
 `file_path` varchar(255) NOT NULL,
 `file_mime` varchar(127) NOT NULL,
 `file_metadata` varchar(5000) NOT NULL,
 `last_update` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktura tabeli dla tabeli `files_cache`
--

CREATE TABLE `files_cache` (
 `id` int(11) NOT NULL,
 `file_id` int(11) NOT NULL,
 `file_cache_path` varchar(255) NOT NULL,
 `file_cache_mime` varchar(127) NOT NULL,
 `file_cache_metadata` varchar(5000) NOT NULL,
 `last_update` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

--
-- Indeksy dla zrzutów tabel
--

--
-- Indexes for table `files`
--
ALTER TABLE `files`
 ADD UNIQUE KEY `file_path` (`file_path`),
 ADD UNIQUE KEY `file_adapter` (`file_adapter`,`file_path`,`file_mime`),
 ADD KEY `id` (`file_id`);

--
-- Indexes for table `files_cache`
--
ALTER TABLE `files_cache`
 ADD PRIMARY KEY (`id`),
 ADD UNIQUE KEY `file_cache_path` (`file_cache_path`,`file_cache_mime`),
 ADD KEY `file_id` (`file_id`);

--
-- AUTO_INCREMENT for dumped tables
--

--
-- AUTO_INCREMENT dla tabeli `files`
--
ALTER TABLE `files`
 MODIFY `file_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=1;
--
-- AUTO_INCREMENT dla tabeli `files_cache`
--
ALTER TABLE `files_cache`
 MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=1;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
Edit page (Configuration)

Dframe/fileStorage